close
vector
vector

Anunț public

SC GREENTECH SA, titular al proiectului “Statie de pompare si colector ape uzate epurate de la Greentech SA la reteaua de canalizare a municipiului Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune impactului asupra mediului in context transfrontalier si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in sat Odaia Banului, com. Tintesti si mun. Buzau, jud. Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competetnte pentru protectia mediului Buzau din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

counter counter
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)