Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC GREENTECH SA, titular al proiectului “ Desfiintare partiala obiect C2+ reabilitare, extindere si modernizare statie de epurare ape uzate”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in sat Odaia Banului, com. Tintesti, Ferma Frasinu, jud. Buzau.


Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Buzau, din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile \de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a unitatii competente pentru protectia mediului

...
reducerea emisiilor de CO2 (t)