Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC GREENTECH SA, titular al proiectului ,,Amenajare bazin stocare temporara ape epurate”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat în sat. Odaia Banului, com. Tintesti, Ferma Frasinu, jud. Buzau.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Buzau din mun. Buzau, str. Sfântul Sava de la Buzau, nr.3, în zilele de luni - vineri, între orele 8-16, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)