Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA, titular al proiectului ,,Realizare stație de epurare apă uzată industrială în incinta SC Greenfiber International SA”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Realizare stație de epurare apă uzată industrială în incinta SC Greenfiber International SA” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr 17, județul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sava de la Buzău, nr. 3, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro.

Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)