close
vector
vector

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

GREENFIBER INTERNATIONAL SA, titular al proiectului ,,Centrala electrica fotovoltaica pe acoperis Greenfiber Buzau”,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul.         

 ,,Centrala electrica fotovoltaica pe acoperis Greenfiber Buzau” propus a fi amplasat in municipiul Buzau, str. Aleea Industriilor, nr.17, judetul Buzau.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Buzau din municipiul Buzau, str. Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro.

counter counter
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)