Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC GREENTECH SA, titular al proiectului: “Amenajare foraj monitorizare“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier și nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în com. Țintești, sat. Odaia Banului, jud. Buzău, titular SC GREENTECH SA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 8-16, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)