close
vector
vector

GREENRESOURCES

Siguranța preluării responsabilității deșeurilor provenite din ambalaje. Green Resources Management S.A. este o organizație de transfer de responsabilitate autorizată de Ministerul Mediului și Pădurilor și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în baza Licenței de operare nr. 8 din 30.08.2017.

Dezvoltăm împreună cu liderii industriei de reciclare din România sisteme integrate de colectare selectivă. Adoptăm conceptele raționalității consumului resurselor și aplicăm principiile economiei circulare pentru a diminua dependența față de energie și de materia primă primară. Utilizăm cele mai bune tehnici și cele mai noi tehnologii pentru a asigura trasabilitate maximă asupra deșeurilor de ambalaje, precum și transportul acestora pe cel mai scurt drum, de la generator la reciclator.

bg image


În actualele condiții de incertitudine și volatilitate a pieței materialelor, luând în calcul schimbările climatice și evoluțiile nefavorabile ale economiilor globale, GREEN RESOURCES MANAGEMENT crede cu tărie și acționează cu consecvență în direcția încurajării unei creșteri economice durabile.

Prin invesțiile și acțiunile pe care le întreprindem împreună cu partenerii și clienții noștri creștem șansele României de a deveni o campioană a „economiei verzi” în Europa. Diminuăm costurile operatorilor economici responsabili pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin recuperarea valorii celor care se întorc în economie sub forma materiei prime regenerate.

counter counter
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)