close
vector
vector

COMUNICAT DE PRESĂ - SISTEM DE MONITORIZARE SI CONTORIZARE AVANSATĂ PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE LA SC GREENTECH SA

Data: 29 Decembrie, 2023

Proiectul “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI CONTORIZARE AVANSATĂ PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE LA SC GREENTECH SA“, finanțat prin Programul Operațional Infastructura Mare 2014 -2020, cod SMIS 2014+ 158392, a fost implementat de către GREENTECH SA, cu o valoare totală de 1.168 934,55 lei, din care 853.433,90 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, formată din 128.015,08 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 725.418,82 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcția Regională Infrastructură.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea consumului de energie ca urmare a implementării unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie în cadrul societății GREENTECH SA.

Astfel, prin implementarea sistemului de monitorizare propus prin proiect, societatea va putea aplica eficient măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice. În cazul în care societatea va beneficia de fonduri europene nerambursabile, aceasta va avea o economie de 240 MW pentru energia electrică și 335 MWh pentru gaze naturale, într-un interval calendaristic de 5 ani de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a aplicației.

Conform rezultatelor analizei desfășurate pentru anul de referință 2021, indicatorul 255 a avut valoarea de 116,85 kgep/1.000 euro, conform informațiilor din Declarația de consum total de energie, depusă la Ministerul Energiei - Direcția eficiență energetică, și anexată la documentația de finanțare. În urma implementării soluției tehnice propuse prin prezentul proiect se estimează o intensitate energetică de 116,11 [kgep/1.000 euro].

În acest context, față de anul de referință 2021, există o optimizare a indicatorului 2S55 cu 0,74 kgep/1.000 euro, respectiv, 0,63%. Această economie se poate obține în cinci ani de la finalizarea implementării sistemului de monitorizare a consumurilor energetice. Valoarea producției exprimată în mii euro estimat este de 66696,5 mii Euro, calculat la cursul de schimb InforEuro din luna anterioră depunerii cererii de finanțare - 4.9189.

Rezultate implementate ale proiectului sunt:

 • 1 anunț de presă de început publicat într-un ziar
 • 1 anunț de presă de sfârșit publicat într-un ziar
 • 1 afiș A3 - aplicat la loc vizibil
 • 1 contract de elaborare SF semnat
 • 1 contract de elaborare SF prestat
 • 1 contract de consultanță pentru depunererea Cererii de finanțare, semnat
 • 1 contract de consultanță pentru depunerea Cererii de finanțare, prestat
 • 50 de autocolante aplicate
 • 1 contract de management de proiect semnat
 • 1 contract de management de proiect prestat
 • 1 contract de audit financiar semnat
 • 1 contract de audit financiar prestat
 • 1 contract de furnizare sistem de monitorizare semnat
 • 1 contract de furnizare sistem de monitorizare prestat
 • 1 UP funcțional

Localizarea proiectului

Proiectul s-a implementat în Municipiul Buzău, Strada Aleea Industriilor, Nr. 17, Județ Buzău, între data de 21.12.2023 și data de 31.12.2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Conținutul acestul material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernulul României.

“Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 “

Denumire Proiect: „Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la SC GREENTECH SA”

Cod SMIS: 2014+ 158392;

Cod apel: POIM 6.2./Reducerea consumului de energie la nivelul cosumatorilor industriali;

Data implementare: 29.12.2023

Date de contact

Nume persoană contact: Păncescu lonel

Funcție: Manager energetic

Tel: 0727777879

E-mail: ionel.pancescu@greentech.ro

counter counter
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)